ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών


Α΄ Τόμος

 

ΤΕΛΟΣ Α΄ ΤΟΜΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------

Β΄ Τόμος


Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: Σύντομη Βιογραφία και Εισαγωγικά Σχόλια (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, β΄ τόμος) 

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια

Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης: Θεωρητικό (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, β΄ τόμος) 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια 

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τα 400 Κεφάλαια Περί Αγάπης - Πρόλογος των κεφαλαίων προς τον πρεσβύτερο Ελπίδιο

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πρώτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Δεύτερη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρίτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τέταρτη Εκατοντάδα Κεφαλαίων περί Αγάπης

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πρώτη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Δεύτερη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί Θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρίτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων περί Θεολογίας, Οικονομίας, αρετής και κακίας

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τέταρτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Πέμπτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Έκτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Σύντομη ερμηνεία στην προσευχή "Πάτερ ημών" σταλμένη προς κάποιον φιλόχριστο 

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια 

Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος: Α΄ ἑκατοντάδα κεφαλαίων - Περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας καί τῆς κατά νοῦν πολιτείας 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Λόγος ψυχωφελής και θαυμάσιος

Αββάς Φιλήμων: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια

Αββάς Φιλήμων: Λόγος περί του αββά Φιλήμονος 

Όσιος Θεόγνωστος: Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια 

Όσιος Θεόγνωστος: Λόγος περί πράξεως και θεωρίας και ιερωσύνης
----------------------------------------------------------------------------------------


Γ΄ Τόμος


Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης: Νηπτικά κεφάλαια

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Γνωστικά κεφάλαια

Όσιος Ηλίας ο Πρεσβύτερος και Έκδικος: Πρακτικά και Θεωρητικά κεφάλαια

Μοναχός Θεοφάνης: Εισαγωγικά σχόλια

Μοναχός Θεοφάνης: Κλίμακα θείων χαρίτων 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Προοίμιο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οι τέσσερις αρετές της ψυχής
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η έμπρακτη γνώση

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οι σωματικές αρετές είναι εργαλεία των ψυχικών
 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί προσοχής και φυλάξεως του νου

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Περί αποφυγής των θελημάτων, υποταγής και ησυχίας


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οι οκτώ νοητές θεωρίες 


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η πρώτη γνώση

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η δεύτερη θεωρία

Όσιος Πέτρος ο Δμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η τρίτη θεωρία

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η τέταρτη θεωρία

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η πέμπτη γνώση


Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η έκτη γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η έβδομη γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η όγδοη γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η ταπεινοφροσύνη

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η απάθεια

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Η υπόμνηση των επτά σωματικών πράξεων 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η διάκριση

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η κατά Θεόν ανάγνωση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η αληθινή διάκριση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Απόρριψη της απογνώσεως 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Σύντομος δρόμος προς την απόκτηση των αρετών και την αποχή των παθών 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η απόκτηση της αληθινής πίστεως

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η ησυχία συμφέρει περισσότερο στους εμπαθείς 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η αληθινή μετάνοια είναι μεγάλο αγαθό 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Γενικές και ειδικές ευεργεσίες του Θεού 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Ο Θεός τα έκανε όλα προς το συμφέρον μας 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Ο λόγος του Θεού δεν είναι πολυλογία 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς ταπεινοφροσύνη 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Οικοδόμηση της ψυχής με τις αρετές 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Είναι μεγάλο αγαθό η αγάπη και η συμβουλή με ταπείνωση 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η επανάληψη στη θεία Γραφή δεν είναι πολυλογία 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Η ψεύτικη γνώση 

 Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Κατάλογος των αρετών

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Κατάλογος των παθών 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο πρώτο - Διαφορά λογισμών και προσβολών 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 1ος 

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 2ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 3ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 4ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 5ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 6ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 7ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 8ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 9ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 10ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 11ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 12ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 13ος
Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 18ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 19ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 20ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 21ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 22ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 23ος

Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: Βιβλίο δεύτερο - Λόγος 24ος

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Σύντομη βιογραφία και εισαγωγικά σχόλια

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - α΄) Περί της πνευματικής τελειότητας

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - β΄) Περί προσευχής

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως


Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - δ΄) Περί υψώσεως του νου


Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - ε΄) Περί αγάπης

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: Λόγοι σε 150 κεφάλαια - στ΄) Περί ελευθερία του νου

----------------------------------------------------------------------------------------


Δ΄ Τόμος

ΤΕΛΟΣ Δ΄ ΤΟΜΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------


Ε΄ Τόμος

Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι - Σύντομη βιογραφία και Εισαγωγικά σχόλια

Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι - Μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική ζωή

Κάλλιστος Αγγελικούδης - Εισαγωγικά σχόλια

Κάλλιστος Αγγελικούδης - Κεφάλαια

Κάλλιστος Τηλικούδης - Περί ησυχαστικής τριβής

Εκλογή από τους αγίους Πατέρες  περί προσευχής και προσοχής

Κάλλιστος Καταφυγιώτης: Σύντομη βιογραφία

Κάλλιστος Καταφυγιώτης: Περί της ενώσεως με το Θεό και του θεωρητικού βίου

Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης: Συνοπτικά σχόλια

Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης: Για την ιερή και θεοποιό προσευχή

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός: Περί των λόγων που περιέχει η θεία ευχή, δηλαδή το "Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με".

Ερμηνεία του "Κύριε Ελέησον"

Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος: Συνοπτικά σχόλια στον 22ο λόγο

Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: Λόγος περί πίστεως Και διδασκαλία για εκείνους πού λένε, ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι πού βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών. Και διήγηση επωφελής στην αρχή. 

Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: Περί των τριών τρόπων της προσευχής (Συνοπτικά σχόλια)

Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος: Περί των τριών τρόπων της προσευχής

Απόσπασμα από το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη

Αγνώστου μοναχού: Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται ακατάπαυστα


Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια