ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

"Μεγάλη Σύνοδος" και κωλύματα του γάμου

 Ἡ μεθόδευση πού ἤδη ἐπιχειρεῖται στό νά συμπεριληφθεῖ τό θέμα αὐτό στά ὑπό συζήτηση θέματα καί ἐκείνη πού σχεδιάζεται νά ἐπιχειρηθεῖ, προϊούσης τῆς διαδικασίας περατώσεως, στήν οἰκουμενιστικῶν ἀρχῶν Μεγάλη Σύνοδο τό 2016, ὥστε νά περάσει τό θέμα τῶν μικτῶν γάμων, ἤδη καταδεικνύουν ὅτι ἡ ''Μεγάλη Σύνοδος'' δέν θά ἐμφορεῖται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

 
(Χριστοΰφαντος)

Ἕνα ἀπό τά θέματα πρός συζήτηση στήν "Μεγάλη Σύνοδο" τό 2016 θά εἶναι καί τά κωλύματα τοῦ γάμου σέ ἕνα πολυπολιτισμικό καί διαθρησκειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν τάξη καί Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γάμος μπορεῖ νά γίνει μόνο μεταξύ ἄνδρα καί γυναίκας πού ἔχουν Ὀρθόδοξη πίστη. Σέ περίπτωση χηρείας ἤ διαζυγίου ἐπιτρέπεται κατ᾽ οἰκονομίαν καί δεύτερος γάμος καί κατά ἄκραν οἰκονομίαν καί τρίτος γάμος.

Ἐπειδή ὅμως τά σημερινά κέντρα ἐξουσίας στόν πλανήτη ἔχουν βάλει σκοπό νά ξεθεμελιώσουν τίς ἐθνικές καί θρησκευτικές παραδόσεις τῶν λαῶν, καί κυρίως τῶν Ὀρθοδόξων, ἐπιχειρεῖται συστηματικά ἡ μεθόδευση κατάλυσης τῶν παραδοσιακῶν μορφῶν τῆς οἰκογένειας καί ἀλλοτρίωσης καί διαφοροποίησης τῆς μέχρι τώρα γνωστῆς ἔννοιας τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου. Αὐτό φοβούμεθα ὅτι θά γίνει κατά κάποιο τρόπο καί φαίνεται ὅτι μεθοδεύεται νά ἐπιχειρηθεῖ στήν προγραμματισμένη "Μεγάλη Σύνοδο" τό 2016. 


Οἱ Ἱεροί Κανόνες ἀπαγορεύουν τόν γάμο μεταξύ Ὀρθοδόξου καί ἑτεροδόξου (Παπικοῦ, Προτεστάντη) καί φυσικά μεταξύ Ὀρθοδόξου καί ἀλλοθρήσκου (Ἰουδαίου, Μουσουλμάνου, Ἰνδουϊστῆ, κλπ.), ὅταν δηλαδή δέν ὑπάρχει στό ζευγάρι ἡ κοινή Ὀρθόδοξη πίστη. Ἐπίσης δέν ἐπιτρέπεται ὁ γάμος ἀπό τού Κανόνες ὅταν ὑπάρχει βαθμός συγγενείας. Καί φυσικά, ἐννοεῖται, ὅτι τό μυστήριο τοῦ γάμου οὐδέποτε ἐπιτρέπεται σέ ὅσους ἔχουν λάβει μοναχική κουρά.

Σήμερα ὅμως, κατά παρέκκλιση ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, ἤ μᾶλλον κατά παραβίαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, τελοῦνται γάμοι, δῆθεν ''κατ᾽ οἰκονομίαν'', μεταξύ Ὀρθοδόξου καί ἑτεροδόξου. Καί ἡ νεωτεριστική αὐτή τάση καί ὁ οἰκουμενιστικός σχεδιασμός εἶναι, νά ἐπιτραπεῖ στό μέλλον καί ὁ γάμος μεταξύ Ὀρθοδόξου καί ἀλλοθρήσκου (Ἰουδαίου ἤ Μουσουλμάνου).

Κάποιοι νεωτεριστές ''Ὀρθόδοξοι'' μεταπατερικοί θεολόγοι τό ἔχουν ἤδη προτείνει. Αὐτά τά ἰσχυρίζονται οἱ Οἰκουμενιστές μέ τήν δικαιολογία ὅτι καί ὁ Ἰουδαϊσμός καί τό Ἰσλάμ πιστεύουν στόν ἴδιο Θεό μέ ἐκεῖνον τῶν Ὀρθοδόξων, πρᾶγμα βέβαια ψευδέστατο.

Ὁ κίνδυνος σήμερα γιά τούς Ὀρθοδόξους εἶναι, ἐκτός τῶν μή ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί ὁ συγχρωτισμός τους μέ τούς Μουσουλμάνους.

Ἡ μεθόδευση πού ἤδη ἐπιχειρεῖται στό νά συμπεριληφθεῖ τό θέμα αὐτό στά ὑπό συζήτηση θέματα καί ἐκείνη πού σχεδιάζεται νά ἐπιχειρηθεῖ, προϊούσης τῆς διαδικασίας περατώσεως, στήν οἰκουμενιστικῶν ἀρχῶν Μεγάλη Σύνοδο τό 2016, ὥστε νά περάσει τό θέμα τῶν μικτῶν γάμων, ἤδη καταδεικνύουν ὅτι ἡ ''Μεγάλη Σύνοδος'' δέν θά ἐμφορεῖται ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Τό Μυστήριο τοῦ γάμου θά παραμείνει ὅπως τό εὐλόγησε ὁ Χριστός, μᾶς τό παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί τό διασφάλισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὅλα τά ἄλλα ἀποτελοῦν ἀλλοιώσεις πού καταστρατηγοῦν τήν οὐσία τοῦ Μυστηρίου καί ἐν πολλοῖς γελοιοποιοῦν τόν ἱερό θεσμό.

Ὀρθόδοξη χριστιανική ζωή σημαίνει ἀγωνιστική-ἁγιοπνευματική ζωή. Δέν θά ἔλθει τό Μυστήριο νά εὐλογήσει τήν παρανομία γιά νά καλυφθεῖ ἡ ἁμαρτία, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος θά πρέπει νά προσαρμοσθεῖ στήν ζωή καί στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί ἐν προκειμένω νά ἐνταχθεῖ στό πλαίσιο τοῦ εὐλογημένου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας γάμου.

--------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια