ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Η ανθρώπινη δικαιοσύνη (εξ αφορμής της προφυλακίσεως του π. Εφραίμ)


H Δικαιοσύνη τής Ελλάδος δεν έκλεισε στις φυλακές σωματέμπορους και εμπόρους ναρκωτικών. 

Επίσης δεν έκλεισε στις φυλακές κλέπτες πολιτικούς και ανθρώπους τους, οι οποίοι κατέκλεψαν και ρήμαξαν το δημόσιο ταμείο και οδήγησαν την Ελλάδα σε χρεωκοπία και την καταχρέωσαν σε ξένους τοκογλύφους και την υποδούλωσαν και την κατεξευτέλισαν παγκοσμίως, περιήγαγαν δε μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού σε δεινή οικονομική κρίσι, ώστε άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πίστι στο Θεό, ν’ απελπίζωνται και ν’ αυτοκτονούν. 


Η Ελληνική Δικαιοσύνη έκλεισε στη φυλακή ένα καλόγερο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, τον πατέρα Εφραίμ, και έπραξε τούτο την παραμονή των Χριστουγέννων, μεγίστης εορτής της Εκκλησίας. Εχει παρατηρηθεί , ότι κατά τις μέγιστες εορτές της Εκκλησίας, ο Διάβολος δι’ οργάνων του με διαφόρους ασεβείς τρόπους επιτίθεται κατά της Πίστεως. Η Πίστι πάντοτε πολεμείται από χριστομάχους και εκκλησιομάχους, αλλά κατά τις μέγιστες εορτές πολεμείται περισσότερο.

Η υπόθεσι Βατοπαιδίου από τα κατευθυνόμενα και σκανδαλοθηρικά Μ.Μ.Ε. προβλήθηκε κατά κόρον ως σκάνδαλο, και πολύς και επί πολύ χρόνο μέχρι σήμερα δημιουργήθηκε θόρυβος, και ο θόρυβος αυτός τις οίδεν επί πόσον ακόμη χρόνο θα συνεχισθεί.

Αλλ’ ερωτάται: Η υπόθεση Βατοπαιδίου είνε όντως σκάνδαλο, και ο π. Εφραίμ είνε όντως αίτιος σκανδάλου λόγο των ανταλλαγών ακινήτων μεταξύ της Ιεράς Μονής και του Κράτους; 

Πολλοί θεωρούν το σκάνδαλο κατασκευασμένο για λόγους σκοπιμότητος. Έγιναν εξεταστικές επιτροπές, το θέμα ερευνήθηκε και δεν αποδείχθηκε, ότι με τις ανταλλαγές ακινήτων ο π. Εφραίμ ζημίωσε το Κράτος. 

Μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι των Αθηνών δηλώνει, ότι ο π. Εφραίμ δεν ζημίωσε το Κράτος και το σκάνδαλο είνε κατασκευασμένο. Ναι, δεν ζημίωσε το Κράτος ο π. Εφραίμ, αλλά καθηκόντως ενδιαφέρθηκε για το συμφέρον, τα δικαιώματα και την περιουσία του μοναστηρίου.

Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ δεν είνε τυχαίο πρόσωπο. Είνε προσωπικότης. Έχει πνευματικότητα, της οποίας στερούνται οι κατήγοροί του. Κατά την ομολογία προσώπων, τα οποία τον γνώρισαν και εξομολογήθηκαν σ’ αυτόν, είνε χαρισματικός. Πολύ ικανός, πολύ δεξιός κήρυξ του λόγου, και πολύ ελκυστικός με ελκτική δύναμη τη χάρι και την αγάπη του Χριστού. 

Βρήκε το Βατοπέδι σε κακή κατάστασι και πνευματικώς και υλικώς. Και το ανακαίνισε και υλικώς και πνευματικώς. 120 είνε σήμερα οι μοναχοί του Βατοπαιδίου. Σε μία εποχή τόσο υλιστική και σαρκολατρική, πώς ελκύσθηκαν τόσα πρόσωπα στο μοναστήρι και αφοσιώθηκαν ψυχή και σώματι στο Χριστό και ασκούνται με άσκηση, για την οποία ο λαός μας λέγει «βαρεία η καλογερική»; 

Ο Χριστός τούς είλκυσε, και ο καλός δούλος του Εφραίμ. Και έγινε το Βατοπαίδι ένα μοναστήρι μέ παγκόσμια ακτινοβολία. Το θαυμάζουν και το επισκέπτονται όχι μόνο μικροί καί ταπεινοί της γης, αλλά και μεγάλοι και τρανοί από το Εσωτερικό και από το Εξωτερικό.


Το Βατοπαίδι έχει μεγάλη περιουσία. Αλλ’ έχει και μεγάλα έξοδα και μεγάλη φιλανθρωπία. Κατηγορείται το μοναστήρι για την περιουσία του. Αλλ’ η περιουσία είνε του μοναστηριού, δεν είνε κανενός μοναχού. Το μοναστήρι είνε πλούσιο, αλλ’ οι μοναχοί είνε ακτήμονες. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ήταν ακτήμων και ζούσε ζωή ασκητική. Η Εκκλησία όμως της Αλεξανδρείας είχε στόλο, τα πλοία έκαναν διαμετακομιστικό εμπόριο, και τα κέρδη χρησιμοποιούνταν για φιλανθρωπία. Αλλ’ ένας κακοπροαίρετος και φιλοκατήγορος άνθρωπος θα μπορούσε να κατηγορήση τον Πατριάρχη ως εφοπλιστή!

Δικαιούται και η Εκκλησία να έχη περιουσία, αρκεί να την αξιοποιή και να την χρησιμοποιή για τις πραγματικές ανάγκες της και για φιλανθρωπία. Όταν κανείς βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική ανάγκη, δεν πηγαίνει σε βουλευτή ή υπουργό για να ζητήση βοήθεια, σε παπά ή δεσπότη πηγαίνει...

Θα ειπούν μερικοί: Δεν υπάρχουν στο Βατοπαίδι και πράγματα, για τα οποία μπορούμε να ασκήσωμε κριτική; Βεβαίως και στο Βατοπαίδι υπάρχουν πράγματα, για τα οποία δύναται να ασκηθή κρτική. Όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ανθρώπινα έχουν τις ατέλειές τους και υπόκεινται σε κριτική. Μόνον ο Χριστός είνε τέλειος. 

Αλλ’ αυτή η ώρα δεν είνε καιρός για κριτική, είνε καιρός για υπεράσπιση της περίλαμπρης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και του αξίου ηγουμένου της.

Κατασκευασμένο το σκάνδαλο Βατοπαιδίου. Αλλ’ ας υποθέσωμε, ότι είνε πραγματικό. Τότε όμως γιατί φυλακίζεται ο π. Έφραίμ και δεν πήγαν στη φυλακή και οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο πολιτικοί, αλλά και μη πολιτικοί; Λέγουν οι κατήγοροι του π. Εφραίμ, ότι όλοι είμεθα ίσοι απέναντι του νόμου, δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις και εξαιρέσεις, και συνεπώς ορθώς ο ηγούμενος φυλακίσθηκε. Αλλ’ επί τη βάσει του αυτού επιχειρήματος ερωτάται:

Αφού όλοι είμεθα ίσοι απέναντι του νόμου, γιατί οι άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεσι Βατοπαιδίου, πολιτικοί και μη, δεν φυλακίσθηκαν; 

Όπως φαίνεται, όλοι είμεθα ίσοι, αλλά μερικοί είνε... πιο ίσοι!

Οι άνθρωποι της Εκκλησίας θεωρούν, ότι ο βάναυσος διωγμός του π. Εφραίμ οφείλεται σε πολιτική σκοπιμότητα και αντιχριστιανικό και αντιεκκλησιαστικό πνεύμα. Και γι’ αυτό πιστός λαός και επιφανή πρόσωπα του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού, ιδίως της Ρωσίας, διαμαρτύρονται εντόνως για το διωγμό. Αλλ’ από το διωγμό ο ηγούμενος του Βατοπαιδίου αποδεικνύεται πιστός δούλος του Χριστού, διότι «πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» (Β’ Τιμ. γ’ 12). Ο διωγμός για τον π. Εφραίμ είνε τιμή και δόξα. Για τους ευσεβείς, οι οποίοι υφίστανται διωγμούς, ο Χριστός είπε: «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι» (Ματθ. ε’ 10). Δεν μακάρισε ο Κύριος τούς μη δεδιωγμένους, αλλά τους δεδιωγμένους. Ως προς δε τους ασεβείς και τους διώκτες των ευσεβών, τι προβλέπει ο θεόπνευστος λόγος της Γραφής; Αιωνία δυστυχία και καταισχύνη. Ο άνθρωπος δεν αυτοδημιουργήθηκε και δεν εμφανίσθηκε αυτομάτως. Εκείνος, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο με νου και συνείδηση, οπωσδήποτε θα τον κρίνη και θα τον κατακρίνη, θα τον δικάση και θα τον καταδικάση, αν χρησιμοποίησε το νου του για πονηρίες και δολιότητες και καταπάτησε τη συνείδησή του.

Το σχετικώς μικρό τούτο άρθρο, το οποίο γράφτηκε για πολύ μεγάλο θέμα, κατακλείω με ένα λόγο, τον οποίον ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος είχε πει για την ανθρώπινη Δικαιοσύνη: «Αφ’ότου η ανθρωπίνη Δικαιοσύνη καταδίκασε τον Θεάνθρωπο, στο πρόσωπό της εγκολάφθηκε ανεξίτηλο στίγμα, αιώνιο στίγμα»... 

2 σχόλια:

  1. Πραγματικά η λογική στο άρθρο είναι τετράγωνη, δεν υπάρχουν αντεπιχειρήματα, παρά μόνο φθόνος, για να παραθέσει κανείς. Αλλοίμονο όμως διότι και χριστιανοί φθονούν και μισούν τους αδελφούς τους. Στην περίπτωση αυτή ο λόγος του Παύλου είναι σαφής:'εἰ δέ ἀλλήλους δάκνετε καί κατεσθίετε, βλέπετε μή ὑπ᾿ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε'(Γαλ 5, 15)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος πάντα τετράγωνη λογική είχε και έχει. Μέσα και στο ορθόδοξο πλαίσιο-αυτό εννοείται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια