ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

"Πατερικά Κείμενα" (Ενημερώθηκε 11/03/14)

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σήμερα 11/03/2014 προστέθηκαν τα κείμενα του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς


Άγιος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο Μέγας   
1."Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων σε 170 κεφάλαια"


ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ Πατέρες
1. "Διδαχή Αποστόλων"

2. "Διαταγαί Αποστόλων" 


Άγιοι ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ
1. Ερωταποκρίσεις (1-14)


Ἀγιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο Μέγας
1. "Περί νηστείας"

2. "Επιστολή προς την σύζυγον του Νεκταρίου" (Προς την μάνα που έχασε το παιδί της)

3. "Ομιλία στους Αγίους Σαράντα Μάρτυρες"


Άγιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σελευκείας
1. "Λόγος στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ"

2. "Λόγος εις τους εκ πέντε άρτων τραφέντας πεντακισχιλίους - Κυριακή Η΄ Ματθαίου"

3. "Λόγος εις την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών"

4. "Λόγος εις την Χαναναίαν" (Κυριακή Ιζ΄ Ματθαίου)

3. "Λόγος Κ΄ - Περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων"

4. "Λόγος ΚΣΤ΄ - Εις εαυτόν εις τον λαόν και εις τους ποιμένας"

5. "Λόγος ΚΖ΄ - "Προς Ευνομιανούς προδιάλεξις(Θεολογικός πρώτος)"

6. "Λόγος ΜΔ΄ - Εις την Καινήν Κυριακήν"

7. "Λόγος ΜΕ΄ - Εις το Πάσχα"


Άγιος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Νύσσης
"Λόγοι εις τους μακαρισμούς (περιεχόμενα)"

"Στη Φωτοφόρο και Αγία Ανάσταση του Κυρίου"


Άγιος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς
"Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ"

"Ομιλία Β΄ - Εις την κατά τον Τελώνην και τον Φαρισαίον του Κυρίου παραβολήν"

"Ομιλία στην παραβολή του Κυρίου περί του ασώτου"

"Ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω"

"Ομιλία προτρεπτική προς νηστεία (όπου γίνεται σύντομος λόγος και περί της γενέσεως του κόσμου)"

"Ομιλία Περί Πίστεως" (όπου παρατίθεται έκθεσις της ορθόδοξης ομολογίας)

"Ομιλία εις την Β΄ Κυριακή των Νηστειών (εις τον παραλυτικόν της Καπερναούμ)"

"Ομιλία στον ευαγγελισμό της πανυπέραγνης Δέσποινάς μας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας"

"Ομιλία εις την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών"

"Ομιλία εις την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών όπου γίνεται και λόγος περί ελεημοσύνης"

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: "Εις την Κυριακήν των Βαΐων" (Ομιλία 15)

"Ομιλία εις την Κυριακή του Θωμά"

"Ομιλία εις την Κυριακή των Μυροφόρων'

"Ομιλία εις τους δύο θεραπευθέντας τυφλούς" (Κυριακή Ζ' Ματθαίου)

"Ὁμιλία εἰς τὴν Θείαν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ"

"Αγιορείτικος τόμος υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων"

"150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια (κεφ. 1-50)"

"150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια (κεφ. 51-100)"

"150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια (κεφ. 101-150)"

"Τρία κεφάλαια για την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς"

"Επιστολή προς Παύλον Ασάνην - Η θεολογία του ακτίστου φωτός"

"Υπέρ των ιερών ησυχαζόντων - 2ος λόγος της πρώτης τριάδος".

"Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας"

"Προς τη σεμνοτάτη μοναχή Ξένη"

"Διόρθωση καί σωτηρία τοῦ ἀρχιετελώνη Ζακχαῖου - ΙΕ΄ Λουκᾶ"

"Λόγος εις τον Απόστολο Ιωάννη"Άγιος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Σιναΐτης
"Πώς πρέπει να κάθεται ο ησυχαστής στη προσευχή και να μη σηκώνεται γρήγορα"

"Δεκαπέντε κεφάλαια περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής"

"Δέκα κεφάλαια περί ησυχίας και προσευχής και περί των τεκμηρίων της χάρης και της πλάνης"

"Κεφάλαια"

"137 ωφέλιμα κεφάλαια"Άγιος ΔΙΑΔΟΧΟΣ επίσκοπος Φωτικής
1. "Όροι"

2. "Τα 100 πρακτικά κεφάλαια"


Άγιος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο Αρεοπαγίτης
1. "Περί Θείων Ονομάτων (Περιεχόμενα)"

2. "Περί Μυστικής Θεολογίας (περιεχόμενα)"

3. Επιστολή 1η - Προς τον μοναχό Γάιο

4. Επιστολή 2η - Προς τον ίδιο μοναχό Γάιο


2. "Μοναχική υποτύπωση που διδάσκει πως πρέπει να εκτελείται η άσκηση και η ησυχία"

3. "Μερικά από τα νηπτικά κεφάλαια του Ευαγρίου"


Άγιος ΕΥΛΟΓΙΟΣ Αλεξανδρείας
"Ομιλία εις την αγίαν εορτήν των Βαΐων και εις τον πώλον"


Άγιος ΗΛΙΑΣ ο Πρεσβύτερος
"Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων"

"Γνωστικά Κεφάλαια"

"Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια"


Άγιος ΕΦΡΑΙΜ ο Σύρος
1. Λόγος για την αληθινή απάρνηση του κόσμου, και για τον τρόπο που η ψυχή θα βρει το Θεό. γι' αυτό και ήρθε ο Κύριος.

2. "Σε ψυχή που ραθυμεί"


Άγιος ΗΣΑΪΑΣ ο Αναχωρητής
1. "27 Κεφάλαια περί τηρήσεως του νου"


Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος
1. "Προς τον Θεόδουλο, Λόγος περί νήψεως και αρετής χωρισμένος σε 203 κεφάλαια (τα λεγόμενα αντιρρητικά και ευκτικά)"


Άγιος Θαλάσσιος ο Λίβυος
"Α΄ Εκατοντάδα κεφαλαίων περί ἀγάπης καί ἐγκρατείας καί τῆς κατά νοῦν πολιτείας"

"Β΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν Πολιτείας"

"Γ΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν Πολιτείας"

"Δ΄ Εκατοντάδα Κεφαλαίων Περί Αγάπης και Εγκράτειας και της κατά Νουν Πολιτείας"


Άγιος Θεόγνωστος
1. Περί πράξεως και θεωρίας και περί ιερωσύνης


Άγιος Θεόδωρος Εδέσσης
"100 ψυχωφελή κεφάλαια"

"Θεωρητικό"


Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης
"Εἰς τὴν ἀποτομὴν τῆς Ἱ. Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου"

"Εγκώμιον εις την κοίμησιν της αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου"


Άγιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας
"Στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ"

"Λόγος για την εν Χριστώ εσωτερική εργασία και τη μοναχική ζωή"

"Κεφάλαια"Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος
"Μερικές πρακτικές οδηγίες για την Προσευχή"

"Συμβουλές πνευματικές γιά θάρρος καί προσευχή"

"Η ψύχρανση του πνευματικού ζήλου και οι αιτίες της"

"Συμβουλές πνευματικές γιά θάρρος καί προσευχή"


Άγιος ΙΓΝΑΤΙΟΣ Μπριαντσιανίνωφ
"Λόγος περί μετανοίας" (Κυριακή Μετά τα Φώτα)

"Περί Μετανοίας"

"Σκέψεις στην ακροθαλασσιά"

"Ὁ προσευχόμενος νοῦς ζητᾶ ἕνωση μὲ τὴν καρδιὰ"


Άγιος ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Πόποβιτς


1. "Ομιλία εις την Γ΄ Κυριακήν των Νηστειών"

2. Ὁμιλία εἰς τὴν Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν

3. "Ομιλία εις την Κυριακή του Ασώτου"

4. "O Λόγος σὰρξ εγένετο"

5. "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός" (Περιεχόμενα)

6. "Γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή"

7. "Τί είναι ο ανθρώπινος νους χωρίς το Χριστό";


Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ ο Καρπάθιος
1. 100 παρηγορητικά κεφάλαια προς τους μοναχούς της Ινδίας 

2. Λόγος Ασκητικός και Παρηγορητικός, συμπληρωματικός των εκατό κεφαλαίων 


Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ ο Σιναΐτης
1. Κλίμαξ - Λόγος έτερος, εις τον ποιμένα


Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χρυσόστομος
1. Ομιλία στ΄ εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 

2. Ομιλία ζ΄ εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον


Άγιος ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ο Ρωμαίος
1. "Λόγος προς τον ηγούμενο Λεόντιο, για τους αγίους Πατέρες της Σκήτης και για την διάκριση"

2. "Προς τον επίσκοπο Κάστορα, περί των οχτώ λογισμών της κακίας"


Άγιος ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο Αιγύπτιος
1. Λόγοι σε 150 κεφάλαια - α΄) Περί της πνευματικής τελειότητας

2. Λόγοι σε 150 κεφάλαια - β΄)Περί προσευχής

3. Λόγοι σε 150 κεφάλαια - γ΄) Περί υπομονής και διακρίσεως

4. Λόγοι σε 150 κεφάλαια - δ΄) Περί υψώσεως του νου

5. Λόγοι σε 150 κεφάλαια - ε΄) Περί αγάπης

6. Λόγοι σε 150 κεφάλαια - στ΄) Περί ελευθερίας του νου

 
Άγιος ΝΕΙΛΟΣ ο Ασκητής
1."Λόγος ασκητικός"

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια