ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

"Κατά Ματθαίον - Κεφάλαιο 5"


(Νικόλαος Σωτηρόπουλος)
ΟΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ
5Όταν δε είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος. Και αφού κάθισε, ήλθαν κοντά του οι μαθητές του (οι ακροατές του). 2Και άρχισε να τους διδάσκει λέγοντας:
3«Ευτυχείς οι ταπεινοί στο φρόνημα (οι ταπεινόφρονες), διότι σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
4Ευτυχείς οι δοκιμαζόμενοι και θλιβόμενοι, διότι αυτοί θα έχουν απόλαυση.
5Ευτυχείς οι πτωχοί και άσημοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη (την άνω γη της επαγγελίας, τη βασιλεία των ουρανών).

6Ευτυχείς όσοι (αδικούμενοι και στερούμενοι) πεινούν και διψούν το δίκαιό τους, διότι αυτοί θα χορτάσουν.
7Ευτυχείς οι εύσπλαχνοι, διότι αυτοί θα τύχουν ευσπλαχνίας.
8Ευτυχείς οι καθαροί στην ψυχή, διότι αυτοί θα ιδούν τον Θεό.
9Ευτυχείς όσοι κάνουν το καλό, διότι αυτοί θα ονομασθούν παιδιά του Θεού.
10Ευτυχείς όσοι διώκονται για το καλό, διότι σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.
11Ευτυχείς είσθε, όταν σας υβρίσουν και εγείρουν εναντίον σας διωγμό και σας συκοφαντήσουν με κάθε συκοφαντία εξ αιτίας μου.
12Να αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, διότι ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Έτσι, ως γνωστόν, εδίωξαν τους προφήτες, που ήταν πριν από σας».ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΛΑΤΙ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΟΡΟΥΣ
13«Σεις είσθε το αλάτι της γης. Εάν δε το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με τι θα αποκτήσει πάλι την αλμύρα του; Δεν είναι πλέον για τίποτε, παρά να πεταχθεί έξω και να καταπατείται από τους ανθρώπους. 14Σεις είσθε το φως του κόσμου. Δεν δύναται να κρυβεί πόλη, που είναι πάνω σε βουνό. 15Ούτε ανάβουν λύχνο και τον θέτουν κάτω από το μόδι, αλλ’ επάνω στο λυχνοστάτη, και σκορπίζει τη λάμψη του σε όλους, όσοι βρίσκονται στο σπίτι. 16Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να ιδούν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον πατέρα σας τον ουράνιο».Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΟΜΟΣ
17«Μη νομίσετε, ότι ήλθα να καταργήσω το νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. 18Διότι αληθινά σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία γραμμή δεν θα ακυρωθεί από το νόμο, αλλά όλα θα γίνουν. 19Εκείνος δε, ο οποίος θα καταργήσει μία από τις εντολές αυτές τις πολύ μικρές και θα διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα είναι πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών (δηλαδή θα αποκλεισθεί από τη βασιλεία των ουρανών). Αντιθέτως, όποιος θα εφαρμόσει και θα διδάξει, αυτός θα είναι μεγάλος (δηλαδή άξιος) για τη βασιλεία των ουρανών. 20Λέγω δε σε σας, ότι, εάν η αρετή σας δεν υπερτερήσει κατά πολύ της αρετής των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε στην βασιλεία των ουρανών».ΠΕΡΙ ΦΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ
21«Ακούσατε, ότι ελέχθη στους αρχαίους (δια του μωσαϊκού νόμου), Μη φονεύσεις, εκείνος δε, που θα φονεύσει, να παραπεμφθεί ως ένοχος στην κρίση (τοπικό δικαστήριο). 22Αλλ’ εγώ σας λέγω, καθένας, που οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο, να παραπεμφθεί ως ένοχος στη κρίση. Όποιος επίσης θα ειπεί στον αδελφό του, «Ανόητε», να παραπεμφθεί ως ένοχος στο συνέδριο (στο μεγάλο δικαστήριο). Όποιος πάλι θα ειπεί, «Ηλίθιε», να παραπεμφθεί ως ένοχος στη γέεννα του πυρός (στη Κόλαση). 23Εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο, και εκεί θυμηθείς, ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, 24άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο, και πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου, και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου. 25Δείξε ευνοϊκή διάθεση προς τον αντίδικό σου γρήγορα, έως ότου βρίσκεσαι στο δρόμο (προς το δικαστήριο) μαζί του, για να μη σε παραδώσει ο αντίδικος στον δικαστή και ο δικαστής στον εκτελεστή των ποινών και ριφθείς στη φυλακή. 26Αληθινά σου λέγω, δεν θα βγεις απ’ εκεί, μέχρι να πληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο».


ΠΕΡΙ ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
27«Ακούσατε, ότι ελέχθη στους αρχαίους, Μη μοιχεύσεις. 28Αλλ’ εγώ σας λέγω ότι καθένας, που βλέπει γυναίκα με διάθεση να την απολαύσει, ήδη τη μοίχευσε μέσα στην καρδιά του. 29Εάν δε ο δεξιός σου οφθαλμός σε σκανδαλίζει, να τον βγάλεις και να τον πετάξεις, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μη ριφθεί όλο το σώμα σου στη γέεννα (στην Κόλαση). 30Επίσης, εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, να το κόψεις τελείως και να το πετάξεις. Διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μη ριφθει όλο το σώμα σου στην γέεννα (στην Κόλαση).


ΠΕΡΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
31«Ελέχθη επίσης: Όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του, να δώσει σ’ αυτή διαζύγιο. 32Αλλ’ εγώ σας λέγω, ότι, όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του χωρίς αιτία ανηθικότητας (συγκεκριμένως εννοεί μοιχείας), την εξωθεί σε μοιχεία. Επίσης, όποιος θα νυμφευθεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία».


ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΥ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΣ
33«Πάλι ακούσατε, ότι ελέχθη στους αρχαίους: Δεν θα ορκισθείς ψευδώς, αλλά σεβόμενος τον Κύριο θα εκπληρώσεις τις ένορκες υποσχέσεις σου. 34Αλλ’ εγώ σας λέγω να μην ορκισθείτε καθόλου. Ούτε στον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού. 35ούτε στη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδιών του. ούτε στα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλη του μεγάλου βασιλέως (του Θεού). 36ούτε στην κεφαλή σου να ορκισθείς, διότι ούτε μία τρίχα δεν δύνασαι να μεταβάλλεις σε λευκή ή μαύρη. 37Ο δε λόγος σας «ναι» να είναι ναι, «όχι» να είναι όχι (ο λόγος δηλαδή να ανταποκρίνεται προς την αλήθεια). κάθε τι πέρα απ’ αυτά προέρχεται εκ του πονηρού».


ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΠΑΘΕΙΑΣ
38«Ακούσατε, ότι ελέχθη: Μάτι για μάτι και δόντι για δόντι (νόμος ταυτοπάθειας). 39Αλλ’ εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε στον κακό. Αλλ’ εάν κάποιος σε ραπίσει στη δεξιά σιαγόνα (στο δεξιό μάγουλο), να στρέψεις σ’ αυτόν και την άλλη. 40Και σ’ εκείνον, που θέλει να σε σύρει σε δικαστήριο και να πάρει το πουκάμισό σου, άφησέ του και το πανωφόρι. 41Και αν κάποιος σε αγγαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. 42Σ’ αυτόν, που σου ζητεί, να δίνεις. Και σ’ αυτόν, που θέλει να δανεισθεί από σένα, μην αρνηθείς».


ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΣ
43«Ακούσατε ότι ελέχθη: Ν’ αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. 44Αλλ’ εγώ σας λέγω, ν’ αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σ’ όσους σας καταρώνται, να ευεργετείτε όσους σας μισούν, και να προσεύχεστε για όσους σας συμπεριφέρονται κακώς και σας διώκουν, 45για να γίνετε παιδιά του πατέρα σας του ουρανίου, διότι ανατέλλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς, και βρέχει για ευσεβείς και ασεβείς. 46Εάν δε αγαπήσετε όσους σας αγαπούν, ποιο μισθό θα έχετε; Δεν κάνουν το αυτό και οι τελώνες; 47Και εάν δείξετε στοργή στους φίλους σας μόνο, τι το εξαιρετικό κάνετε; Δεν κάνουν έτσι και οι τελώνες; 48Σεις λοιπόν να είσθε τέλειοι, όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια