ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Κατά Ματθαίον - Κεφάλαιο 9


(Νικόλαος Σωτηρόπουλος)

ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ
9Τότε επιβιβάσθηκε σε πλοίο και πέρασε απέναντι και ήλθε στη πόλη του (την Καπερναούμ). 2Και ιδού έφερναν σ’ αυτόν έναν παραλυτικό πάνω σε κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου! Σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». 3Και ιδού μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός βλασφημεί». 4Ο δε Ιησούς είδε τις σκέψεις τους και είπε: Γιατί εσείς σκέπτεσθε μέσα στις διάνοιές σας πονηρά; 5Τι είναι ευκολότερο, να ειπώ, “Έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου”, ή να ειπώ, “Σήκω και περπάτα”; 6Για να μάθετε δε, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες επάνω στη γη», - τότε λέγει στον παραλυτικό:«Σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». 7Και σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. 8Βλέποντας δε τα πλήθη, θαύμασαν και δόξασαν το Θεό, που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
9Προχωρώντας από εκεί ο Ιησούς είδε έναν άνθρωπο, Ματθαίο ονομαζόμενο, να κάθεται στο τελωνείο για την είσπραξη των φόρων, και του λέγει «Ακολούθα με». Και σηκώθηκε και τον ακολούθησε. 10Και όταν καθόταν στο τραπέζι στο σπίτι, ιδού και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί ήλθαν και κάθονταν στο τραπέζι μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του. 11Και όταν είδαν οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τους τελώνες και αμαρτωλούς; 12Όταν δε άκουσε ο Ιησούς, είπε σ’ αυτούς: «Δεν χρειάζονται οι υγιείς γιατρό, αλλ’ οι ασθενείς. 13Πηγαίνετε και μάθετε τι σημαίνει, Ευσπλαχνία θέλω και όχι θυσία. Άλλωστε δεν ήλθα να καλέσω αγίους, αλλ’ αμαρτωλούς σε μετάνοια».


ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
14Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννη και λέγουν: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε πολύ, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν;». 15Είπε δε σ’ αυτούς ο Ιησούς: «Μήπως είναι δυνατόν οι άνθρωποι του γάμου να νηστεύουν, εφ’ όσον χρόνο ο Νυμφίος είναι μαζί τους; Θα έλθουν όμως ημέρες, που θ’ αποσπασθεί απ’ αυτούς ο Νυμφίος και θα θανατωθεί, και τότε θα νηστεύσουν. 16Κανείς δεν βάζει καινούριο τεμάχιο υφάσματος ως μπάλωμα σε παλαιό ένδυμα, διότι το συμπλήρωμά του (το μπάλωμα δηλαδή) τραβάει και αποσπά από το ένδυμα, και έτσι γίνεται χειρότερο σχίσιμο (Ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός δεν συμπίπτουν και δεν συμβιβάζονται, διότι ο πρώτος πάλιωσε, όπως ένα ένδυμα, και ο δεύτερος είναι καινούριος). 17Ούτε καινούριο κρασί (μούστο) βάζουν σε παλαιά ασκιά. Αλλιώς τα ασκιά σχίζονται, έτσι δε και το κρασί χύνεται έξω, και τα ασκιά καταστρέφονται. Αλλά το καινούριο κρασί βάζουν σε καινούρια ασκιά, και έτσι και τα δύο διατηρούνται (Όσοι παραμένουν προσκολλημένοι στον Ιουδαϊσμό είναι παλαιά ασκιά, που δεν δύνανται να βαστάσουν το νέο κρασί, το Χριστιανισμό. Ο Χριστιανισμός απαιτεί νέα ασκιά, ανθρώπους ελευθερωμένους από τον Ιουδαϊσμό)».ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΗΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ
18Ενώ τους έλεγε αυτά, ιδού κάποιος άρχων πλησίασε και τον προσκυνούσε λέγοντας: «Η θυγατέρα προ ολίγου πέθανε. Αλλά έλα και βάλε το χέρι σου επάνω της και θ’ αναστηθεί». 19Τότε ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε, καθώς και οι μαθητές του.
20Και ιδού μία γυναίκα, που έπασχε από αιμορραγία δώδεκα έτη, πλησίασε από πίσω και άγγιξε την άκρη του ενδύματός του, 21διότι έλεγε μέσα της: «Εάν μόνο αγγίξω το ένδυμά του, θα σωθώ (θα θεραπευθώ)». 22Ο δε Ιησούς αφού στράφηκε και την είδε, είπε: «Έχε θάρρος, κόρη μου! Η πίστη σου σε έσωσε (σε θεράπευσε)». Και πράγματι η γυναίκα έγινε καλά από τη στιγμή εκείνη.
23Και όταν ο Ιησούς ήλθε στο σπίτι του άρχοντος και είδε τους αυλητές (μουσικούς) να παίζουν θλιβερά μοιρολόγια, και το πλήθος ταραγμένο, 24λέγει σ’ αυτούς: «Αποχωρείτε. Δεν πέθανε δε το κορίτσι, αλλά κοιμάται». Τότε άρχισαν να γελούν σε βάρος του. 25Όταν το πλήθος βγήκε έξω, μπήκε μέσα και την έπιασε από το χέρι της, και το κορίτσι σηκώθηκε επάνω. 26Και η φήμη γι’ αυτό το θαύμα διαδόθηκε σ’ όλη την περιοχή εκείνη.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥΟ ΤΥΦΛΩΝ
27Ενώ προχωρούσε απ’ εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, κράζοντας και λέγοντας: «Σπλαχνίσου μας και σώσε μας (θεράπευσέ μας), υιέ Δαβίδ». 28Όταν ήλθε στο σπίτι, ήλθαν κοντά του οι τυφλοί και τους λέγει ο Ιησούς: «Πιστεύετε, ότι δύναμαι να κάνω τούτο;». Του λέγουν: «Ναι, Κύριε». 29Τότε άγγιξε τα μάτια τους λέγοντας: «Ας γίνει σε σας σύμφωνα με την πίστη σας». 30Και άνοιξαν τα μάτια τους. Ο δε Ιησούς με αυστηρό ύφος τους πρόσταξε λέγοντας: «Κοιτάξετε να μη το μάθει κανείς». 31Αλλ’ αυτοί βγήκαν και τον διαφήμισαν σ’ όλη την περιοχή εκείνη.


ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΩΒΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ
32Και ενώ αυτοί έβγαιναν, ιδού έφεραν προς αυτόν έναν άνθρωπο βωβό δαιμονισμένο. 33Και όταν βγήκε το δαιμόνιο, ο βωβός μίλησε, και τα πλήθη θαύμασαν και έλεγαν: «Ποτέ δεν παρουσιάσθηκε τέτοιο φαινόμενο στον Ισραήλ». 34Αλλ’ οι Φαρισαίοι έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια».


Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ, ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ
35Και περιόδευε ο Ιησούς όλες τις πόλεις και τα χωριά, και δίδασκε στις συναγωγές τους και κήρυττε το χαρμόσυνο κήρυγμα της βασιλείας (του Θεού), και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αρρώστια στο λαό.


Η ΣΥΜΠΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ
36Όταν είδε τα πλήθη του λαού, ένοιωσε γι’ αυτούς συμπόνια, διότι ήταν αποκαμωμένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. 37Τότε λέγει στους μαθητές του: «Ο μεν καρπός για θερισμό είναι πολύς, οι δε εργάτες είναι λίγοι. 38Γι’ αυτό παρακαλέσετε το κύριο του προς θερισμό καρπού, για ν’ αποστείλει εργάτες για να θερίσουν τον καρπό του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια