Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ιωάννης Τάτσης: "Με επισκέψεις σε Συναγωγές το μάθημα των Θρησκευτικών"

Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου προχωρᾶ μέ γοργούς ρυθμούς σέ ριζική ἀλλαγή τοῦ περιεχομένου τοῦμαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ Δημοτικό καί Γυμνάσιο. Τά νέα προγράμματα σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά ἐφαρμόζονται ἤδη πιλοτικά σέ λίγα σχολεῖα καί σχεδιάζεται... ἡ ἐφαρμογή τους σέ ὅλα τά σχολεῖαἀπό τήν ἑπόμενη σχολική χρονιά. Στά προγράμματα αὐτά τό θρησκευτικό μάθημα μετατρέπεται ἀπό χριστιανικό μέ ἐπίκεντρο τήν Ἁγία Γραφή καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας σέ θρησκειολογικό καί ἱστορικό.

Μέχρι σήμερα ἡ διδασκαλία γιά τά ξένα θρησκεύματα γίνεται στή Β΄ τάξη τοῦ Λυκείου, ὅποτε οἱ μαθητές ἔχουν ἐν μέρει διαμορφώσει τή χριστιανική τους συνείδηση. Μέ τά νέα προγράμματα τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γίνεται θρησκειολογικό ἤδη ἀπό τήν Ἅ΄ τάξη τοῦΓυμνασίου...

Οἱ μικροί μαθητές ἤδη ἀπό τό πρῶτο ἔτος τῆς δευτεροβάθμιαςἐκπαίδευσής τους καλοῦνται νά μελετήσουν τόν Ἰουδαϊσμό καί τό Ταλμούδ, τό Ἰσλάμ καί τό μήνυμα τοῦ Ἀλλάχ στό Κοράνι, τόν Ἰνδουϊσμό καί τίς ἱερές ἀγελάδες, τόν Βουδισμό καί τά μοναστήρια τοῦ Θιβέτ, τόν Ταοϊσμό καί τό ἄγαλμα τοῦ Λάο Τσέ στήν Κίνα ἀλλά καί τήν ἠθική καί κοινωνική φιλοσοφία τοῦ Κομφούκιου. Στά πλαίσια μάλιστα τῶν δραστηριοτήτων προτείνεται γιά τούς μαθητές ἡ ἐπίσκεψη σέ Συναγωγή καί ἡ συζήτηση μέ τόν ραβίνο.

Ἕνα μάθημα μέ τέτοιο προσανατολισμό ὄχι μόνο δέν συμβάλλει στήν καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν ἀλλά εἶναι καί παιδαγωγικά ἀκατάλληλο γιά μαθητές τόσο μικρῆς ἡλικίας. Ἄν τελικά ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν προγραμμάτων σπουδῶν σέ ὅλα τά σχολεῖα οἱ μαθητές θά βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μέ ἕνα θρησκευτικό μάθημα δυσνόητο, χωρίς ἐνδιαφέρον γι’ αὐτούς, ἄσχετο μέ τίς δικές τους ἐκκλησιαστικές ἐμπειρίες, ξένο πρός τή χριστιανική συνείδηση πού ἔχει διαμορφωθεῖ σέ αὐτούς ἀπό τούς γονεῖς καί τό περιβάλλον τους. Ὅσοι ἐπιχειροῦν ριζικές ἀλλαγές στό περιεχόμενο τῆς θρησκευτικῆς καί συνόλης της παιδείας πού θά προσφέρει στό μέλλον τό ἑλληνικό σχολεῖο πρέπει κάποτε νά ἀφουγκραστοῦν καί τίς φωνές μαθητῶν, γονέων ἀλλά καί τῶν καθηγητῶν πού διδάσκουμε στίς τάξεις.

------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στηρίξτε......