Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

"Πεύσεις και αποκρίσεις - Ερώτηση 4"


(Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής)

Ερώτηση
Ἐπειδὴ ἔχει γραφεῖ στὸ Εὐαγγέλιο, «ἂν δὲ γεννηθεῖ κάποιος ἀπὸ νερὸ καὶ Πνεῦμα»(Iω. 3, 5), καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο πάλι «αὐτὸς θὰ σᾶς βαπτίσει μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα καὶ φωτιὰ»(Ματθ. 3, 11• Λουκ. 3, 16), παρακαλῶ νὰ μάθω ποιὰ εἶναι ἡ διαφορά.

Απόκριση
Ἐρχόμενο στὸν καθένα μας τὸ ἅγιο Πνεῦμα σὰν νερὸ καθαρίζει τὴ μόλυνση τῆς σάρκας, σὰν ἅγιο Πνεῦμα προτείνει τοὺς τρόπους τῶν ἀρετῶν, καὶ σὰν φωτιὰ δίνει κατὰ χάρη τὸ Θεό, κάνοντας νὰ λάμπουν ἐπάνω του τὰ θεία γνωρίσματα τῆς ἀρετῆς.

--------------------------------------------
πηγή: Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, "Πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις", Πατερικαὶ ἐκδόσεις "Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς", τόμος 14Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στηρίξτε......