Επιστρέφουμε!!!

Το "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ" σε λίγες μέρες επιστρέφει με κανονική ροή αναρτήσεων!
Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε!!! Συνεχίζουμε αντι-οικουμενιστικά, αντι-νεοποχίτικα, αντι-νεοταξικά. Με λίγα λόγια, συνεχίζουμε ΟΡΘΟΔΟΞΑ...!!!

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

"Μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο"Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός: "Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος"

π. Γεώργιος Φλορόφσκυ: "Ο Βίος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου"

Στυλιανός Παπαδόπουλος: "Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος" (Περιεχόμενα)

"Λόγος Θ΄ - Απολογητικός εις τον εαυτού πατέρα Γρηγόριον, συμπαρόντως αυτώ Βασιλείου, ηνίκα επίσκοπος εχειροτονήθη"

"Λόγος Ι΄ - Εις εαυτόν και εις τον πατέρα και Βασίλειον τον Μέγαν, μετά την επάνοδον εκ φυγής"

"Λόγος Κ΄ - Περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων"

"Λόγος ΚΣΤ΄ - Εις εαυτόν εις τον λαόν και εις τους ποιμένας"

"Λόγος ΚΖ΄ - Προς Ευνομιανούς προδιάλεξις" (Θεολογικός πρώτος)

"Λόγος ΜΔ΄ - Εις την Καινήν Κυριακήν"

"Λόγος ΜΕ΄ - Εις το Πάσχα"

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

"Ο άγιος Γέροντας Παΐσιος για τα φιλενωτικά κινήματα και την αποτείχιση"


(Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, Κυριακή 25 Ἰανουαρίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ
1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ὁ πατέρας αὐτός εἶναι ὁ ἄριστος θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας μετά τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Πραγματικός θεολόγος, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο, δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει ἁπλᾶ διαβάσει μερικά ἤ καί πολλά θεολογικά συγγράμματα, ἀλλά εἶναι ἐκεῖνος πού μέ τήν προσευχή, τήν τήρηση τῶν προσταγμάτων τοῦ Θεοῦ καί τόν ὅλο του ἀσκητικό ἀγώνα, ἀναζητᾶ συνεχῶς τόν Θεό καί πετυχαίνει τήν θεοπτία. Τήν θεοπτία ὁ ἅγιος Γρηγόριος τήν ὀνομάζει «θεωρία». Καί λέγει: «Πρᾶξις ἐπίβασις θεωρίας»! Μέ τήν «πράξη», δηλαδή μέ τήν ἄσκηση, θά πετύχουμε τήν «θεωρία», τήν θεοπτία, τήν θέα καί τήν βαθύτερη ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ. –Ἀλλά ἐνθυμοῦμαι, ἀγαπητοί μου, ὅτι σᾶς ἔχω ὁμιλήσει ἄλλοτε γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν θεολόγο.

"Συνέντευξη του γέροντος Σάββα Λαυριώτη για όλα τα επίκαιρα θέματα"Συνέντευξη με θέματα:
Ἰσλαμικές Σπουδές - Οἰκουμενισμός -"Ἀντιρατσιστικός" νόμος - Πανορθόδοξη Σύνοδος - Πνευματικές συμβουλές - Ὁ σωστός πνευματικός - Ἐξομολόγηση - Πνευματικότητα καί πνευματική ζωή- Ἀποστασία & Κωνσταντινούπολη -Οἰκουμενισμός, αἵρεση & διωγμοί - Ταυτότητες -τσίπ-χάραγμα - 666 - Ἀποκάλυψη

Τήν Παρασκευή 19-12-2014, τό Ἱστολόγιo  ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ μέ δύο συνεργάτες, εἶχε τήν τιμή νά συναντήσει τόν Γέροντα Σάββα Λαυριώτη, ὥρα 18:00 μ.μ. καί νά τοῦ πάρει μία μεγάλη καί ἄκρως ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη γιά τρέχοντα καί βαρυσήμαντα πνευματικά ζητήματα πού ἀπασχόλησαν καί συνεχίζουν νά ἀπασχολοῦν τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῶν πιστῶν. Παραθέτουμε ἀπομαγνητοφωνημένη ὁλόκληρη τήν συνέντευξη: ρώτηση 1η:
ναι θεολογικς ρθόν νά συνδιδάσκονται τό ντίχριστο Κοράνιο καί τό σλάμ, μέ τό Εαγγέλιο καί τόν ρθόδοξο Χριστιανισμό, πό τήν κοινή σκέπη μίας ρθόδοξης Θεολογικς Σχολς, πως ατήν το Α.Π.Θ.;
πάντηση:
-Τά εκόλως ννοούμενα παραλείπονται! Τί μπορομε νά πομε τώρα; «Τίς γάρ συμφώνησις Χριστ πρός Βελίαρ"; Εναι πίστευτο ατό πού γίνεται! Δέν θά μποροσε νά τό φανταστε κάποιος ρθόδοξος πρίν πό 5-10 χρόνια τι θά μποροσε νά συμβε ατό. Τό κοράνι πού μιλάει τόσο βλάσφημα γιά τόν Χριστό, νά διδάσκεται μέ τό Εαγγέλιο;… Θεολογική Σχολή ποτίθεται τι χει ρθόδοξο-μολογιακό χαρακτρα κι τι πό κε βγαίνουν ρθόδοξοι Θεολόγοι πού θά καθοδηγήσουνε, θά γίνουν κι ατοί μέ τήν σειρά τους καθηγητές καί ερες. Τώρα, ατό εναι τελείως παράλογο.


Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ὁ Γέρων Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους «ξεσκεπάζει» ὅλας τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ ἐξηγεῖ διατὶ ὁ Πάπας εἶναι πρόδρομος τοῦ ἈντιχρίστουΕΚ ΤΟΥ Ι. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Μία ἀποκαλυπτικὴ συνομιλία, εἰς τὴν ὁποίαν τονίζει ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν ἔχει μυστήρια, διότι δὲν εἶναι Ἐκκλησία. Χαρακτηρίζει τὸν Πάπαν Πρύτανιν ὅλων τῶν αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, νοθευτὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς Πίστεως, καινοτόμον καὶ μεταρρυθμιστὴν τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν παραδόσεων. Διατὶ Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ κληρικοὶ παραβιάζουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων.

Αἱ λειτουργικαὶ φιέσται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετὰ τῶν Παπικῶν ὑπενθυμίζουν τὸ Ἰουδαϊκὸν συνέδριον τοῦ Καϊάφα. Δὲν ὀφείλομεν ὑπακοὴν εἰς τοὺς πνευματικούς μας, ὅταν οὗτοι δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας.

Ἡ συνομιλία
Παραθέτομεν κατωτέρω ὁλόκληρον τὴν συνομιλίαν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὴν 18ην Νοεμβρίου εἰς τὴν Πυλαίαν Θεσσαλονίκης. Αὕτη ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

"Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος ομιλητής σε παρουσίαση βιβλίου του Πάπα Φραγκίσκου"

 
Διοργανωτής της παρουσίασης του βιβλίου του Πάπα, στην οποία θα μιλήσει και ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, είναι το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η ιστοσελίδα της Κοινότητας Αθήνας του Τάγματος των Ιησουϊτών μας πληροφορεί για το Ινστιτούτο αυτό: "Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα από τους ιησουίτες π.π. Θεόδωρο Κοντίδη, Γαβριήλ Μαραγκό και Σεβαστιανό Φρέρη, και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τάγματος των Ιησουιτών ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Πρωτοδικείο (1411/2008).

Αναπτύσσει πολύπλευρο έργο στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, με κύριο σκοπό την προαγωγή της έρευνας, της μελέτης και της εκπαίδευσης, στη βάση της επιστημονικής μεθοδολογίας και των αρχών του ανθρωπισμού και του οικουμενισμού".

Σημειωτέον ότι ο ένας από τους προαναφερόμενους ιδρυτές του Ινστιτούτου, ο ιησουΐτης Θεόδωρος Κοντίδης θα είναι ένας εκ των τριών ομιλητών της αυριανής παρουσίασης του βιβλίου του Πάπα.

----------------------------------------------------

 

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Κυριακή Μετά τα Φώτα: Η επικαιροποίηση των αρχαίων προφητειών (Ματ 4:12-17) 
(Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

Η έναρξη της δημόσιας δράσης του Ιησού συνδέεται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο με την πραγματοποίηση μιας εξαγγελίας του προφήτη Ησαΐα. Οι ευαγγελιστές παραθέτουν συχνά στα κείμενά τους χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα από τα Προφητικά Βιβλία της, όταν περιγράφουν διάφορες σημαντικές στιγμές της ζωής του Ιησού, τις οποίες παρουσιάζουν ως εκπλήρωση κάποιων προρρήσεων των αρχαίων προφητών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στο Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, κάτι άλλωστε που είναι αναμενόμενο, αφού το Ευαγγέλιο αυτό απευθύνεται σε προερχόμενους από τον ιουδαϊσμό χριστιανούς και είναι λογικό να ενδιαφέρονταν για το αν ο Ιησούς στον οποίο πίστεψαν είναι πράγματι ο Χριστός για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες και τον ανέμεναν για γενιές ολόκληρες οι πρόγονοί τους. Έτσι, από την πρώτη κιόλας σελίδα του Ευαγγελίου του ο ευαγγελιστής Ματθαίος περιγράφει τη γέννηση και τα πρώτα χρόνια της ζωής του Ιησού ως εκπλήρωση των αρχαίων προφητειών για τον αναμενόμενο λυτρωτή.


Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

"Λεχθέντα και πραχθέντα κατά την επίσημη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου του Α΄στην θρονική εορτή του Φαναρίου (30.11.2014)"

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 15η Δεκεμβρίου 2014.
   Θλίψη, οδύνη αλλά και αγανάκτηση προκάλεσαν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας τα όσα απαράδεκτα ελέχθησαν και επράχθησαν, για μια ακόμη φορά κατά το διήμερο της επισήμου επισκέψεως του αιρεσιάρχη Πάπα κ. Φραγκίσκου του Α΄, κατά την «θρονική εορτή» του Φαναρίου στις 30.11.2014. Δεχθήκαμε πολλές διαμαρτυρίες ευσεβών χριστιανών και ερωτήματα και δώσαμε απαντήσεις, τις οποίες θεωρήσαμε αναγκαίο να δημοσιεύσουμε  στην παρούσα ανακοίνωσή μαςμε σκοπό την ενημέρωσή τουπιστού λαού του Θεού, τον επιστηριγμό του στην αλήθεια της Ορθοδοξίας και την προφύλαξή του από την αίρεση και από αυτούς, που την εκφράζουν και την προωθούν.

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

"Ενημέρωση"Σας ενημερώνω ότι έγινε ενημέρωση της ανάρτησης 


Προστέθηκαν τα κεφάλαια 101-120. 

Πολύ γρήγορα η ανάρτηση θα ολοκληρωθεί.

Στηρίξτε......