Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος: "Ασκητικοί Λόγοι" (Περιεχόμενα)

Ξεκίνησε στο "ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ" η ανάρτηση των περίφημων Ασκητικών Λόγων του Αββά Ισαάκ του Σύρου.


Λόγος Ι΄: "Περί του τρόπου διαφυλάξεως του κάλλους της μοναχικής διαβιώσεως και της δοξολογήσεως του Θεού"

Λόγος ΙΑ΄: Περί του ότι ο δούλος του Θεού που επτώχευσε κατά τα κοσμικά και εξήλθε προς αναζήτηση του Θεού δεν πρέπει να σταματήσει την αναζήτηση για τον λόγο ότι δεν επέτυχε την κατάληψη της αλήθειας και να ψυχρανθεί η θέρμη του που γεννάται από τον πόθο των θείων και την εξερεύνηση των μυστηρίων τους. Τρόποι με τους οποίους ο νους αναμιγνύεται στην μνήμη των παθών.

Λόγος ΙΒ΄: "Περί του πώς πρέπει να διάγει ο διακριτικός στην ησυχία"

Λόγος ΙΓ΄: "Περί του ότι η απαλλαγή από τις φροντίδες είναι ωφέλιμη στους ησυχαστάς και επιζήμια η είσοδος και έξοδος" 

Λόγος ΙΔ΄: "Περί της αλλαγής και τροπής που πραγματοποιείται σ' αυτούς που βαδίζουν στην οδό της ησυχίας την καθωρισμένη από τον Θεό"
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στηρίξτε......