ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010

Κατά Ματθαίον - Κεφάλαιο 12

(Νικόλαος Σωτηρόπουλος)

ΟΧΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
12Εκείνο τον καιρό πέρασε ο Ιησούς το Σάββατο μέσα από σπαρτά. Οι δε μαθητές του πείνασαν, και άρχισαν ν’ αποσπούν στάχυα και να τρώγουν. 2Οι δε Φαρισαίοι, όταν είδαν αυτό, είπαν σ’ αυτόν: «Ιδού οι μαθητές σου κάνουν ό,τι δεν επιτρέπεται να κάνουν το Σάββατο». 3Αυτός δε είπε σ’ αυτούς: «Δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του; 4Ότι μπήκε δηλαδή στον οίκο του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν επιτρεπόταν σ’ αυτόν να φάγει ούτε στους συντρόφους του, παρά μόνο στους ιερείς; 5Ή δεν διαβάσατε στο νόμο, ότι το Σάββατο οι ιερείς μέσα στο ναό παραβαίνουν την αργία του Σαββάτου, και όμως είναι αθώοι; 6Σας βεβαιώνω δε, ότι εδώ είναι ανώτερο από το ναό. 7Αν επίσης είχατε καταλάβει τι σημαίνει, Ευσπλαχνία θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζατε τους αθώους. 8Ο δε Υιός του ανθρώπου είναι κύριος και του Σαββάτου».

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
9Αφού έφυγε απ’ εκεί, ήλθε στη συναγωγή τους. 10Και ιδού ήταν εκεί ένας άνθρωπος, που είχε το χέρι του παράλυτο. Και για να τον κατηγορήσουν, του υπέβαλλαν αυτό το ερώτημα: «Επιτρέπεται το Σάββατο να ενεργεί κανείς θεραπείες;». 11Αυτός δε τους είπε: «Ποιος άνθρωπος από σας θα βρεθεί, που θα έχει ένα πρόβατο, και, εάν αυτό πέσει το Σάββατο σε λάκκο, δεν θα το πιάσει και δεν θα το σηκώσει; 12Αλλά πόσο ανώτερος είναι ο άνθρωπος από το πρόβατο; Ώστε επιτρέπεται το Σάββατο να κάνει κανείς το καλό». 13Τότε λέγει στον άνθρωπο: «Άπλωσε το χέρι σου». Και το άπλωσε, και αποκαταστάθηκε ώστε να είναι υγιές όπως το άλλο. 14Τότε οι Φαρισαίοι πήγαν κι έκαναν συμβούλιο εναντίον του, για να τον θανατώσουν. 15Αλλ’ ο Ιησούς γνώρισε (το σχέδιό τους) και αναχώρησε απ’ εκεί.


ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ
Και τον ακολούθησαν πλήθη πολλά, και τους θεράπευσε όλους (όσοι ήταν ασθενείς). 16Και τους διέταξε αυστηρά να μην τον διαφημίσουν. 17Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που ελέχθη δια του προφήτη Ησαΐα: 18Ιδού ο δούλος μου τον οποίο εξέλεξα, ο αγαπητός Υιός μου, στον οποίο έδωσα την εκλογή μου. Θα θέσω το Πνεύμα μου σ’ αυτόν, και θα εξαγγείλει έλεος στα έθνη. 19Δεν θα φιλονικεί και δεν θα κραυγάζει, ούτε θα ακούει κανείς τη φωνή του στους δρόμους. 20Καλάμι ραγισμένο δεν θα σπάσει, και λυχνάρι που τρεμοσβήνει δεν θα σβήσει, αλλά θα κάνει την ευσπλαχνία να νικήσει. 21Και στο όνομά του τα έθνη θα ελπίζουν.


ΠΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ
22Τότε οδηγήθηκε σ’ αυτόν ένας δαιμονιζόμενος τυφλός και άλαλος, και τον θεράπευσε, ώστε ο τυφλός και άλαλος και να ομιλεί και να βλέπει. 23Και εκπλήσοονταν όλα τα πλήθη του λαού και έλεγαν: «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός Δαβίδ;» 24Αλλ’ οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν αυτό, είπαν: Αυτός δεν βγάζει τα δαιμόνια, παρά με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων». 25Ο δε Ιησούς, γνωρίζοντας τις σκέψεις τους, είπε σ’ αυτούς: «Κάθε βασίλειο, που χωρίσθηκε σ’ αντιμαχόμενα μέρη, καταστρέφεται. Επίσης κάθε πόλη ή οικογένεια, που χωρίσθηκε σ’ αντιμαχόμενα μέρη, δεν δύναται να σταθεί (αλλά διαλύεται). 26Εάν και ο Σατανάς βγάζει το Σατανά, χωρίσθηκε σ’ αντιμαχόμενα μέρη. Αλλά τότε πως είναι δυνατό να σταθεί το βασίλειό του; 27Αν δε εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, οι μαθητές σας με τίνος τη δύναμη τα βγάζουν; Γι’ αυτό αυτοί θα σας καταδικάσουν. 28Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, άρα έφθασε σε σας η βασιλεία του Θεού. 29Ή πως δύναται κανείς να μπει στο σπίτι του ισχυρού και να αρπάξει τα υπάρχοντά του, εάν πρώτα δεν δέσει τον ισχυρό; Μόνο τότε δύναται να λεηλατήσει το σπίτι του. 30Όποιος δεν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου. Και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει».


Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
31«Γι’ αυτό σας λέγω, κάθε αμαρτία και ασέβεια θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους, αλλ’ η ασέβεια προς το Πνεύμα δεν θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους. 32Και όποιος θα ειπεί λόγο κατά του Υιού του ανθρώπου (διότι σκανδαλίζεται από την ταπεινή ανθρώπινη εμφάνισή του και απιστεί), θα του συγχωρηθεί (εάν βεβαίως μετανοήσει). Αλλ’ όποιος θα ειπεί λόγο κατά του Αγίου Πνεύματος, ουδέποτε θα του συγχωρηθεί.


ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ
33«Ή θεωρήσετε το δένδρο καλό και τον καρπό του καλό, ή θεωρήσετε το δένδρο κακό και τον καρπό του κακό, διότι από τον καρπό γνωρίζεται το δένδρο (αν είναι καλό ή κακό). 34Τέκνα γεννημένα από οχιές, πως δύνασθε να λαλείτε αγαθά, αφού είσθε κακοί; Διότι το στόμα λαλεί από το περιεχόμενο της ψυχής, που ξεχειλίζει. 35Ο αγαθός άνθρωπος από το αγαθό απόθεμα βγάζει αγαθά, και ο κακός άνθρωπος από το κακό απόθεμα βγάζει κακά. 36Σας βεβαιώνω δε, ότι για κάθε συκοφαντικό λόγο, που θα ειπούν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο γι’ αυτόν κατά την ημέρα της Κρίσεως. 37Ναι, από τους λόγους σου θα δικαιωθείς και από τους λόγους σου θα καταδικασθείς».


ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΩΝΑ
38Τότε μερικοί από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους έλαβαν τον λόγο και είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να ιδούμε από σένα σημείο (θαύμα)». 39Αυτός δε τότε τους είπε: «Γενεά πονηρή και μοιχαλίς επιμόνως ζητεί σημείο, αλλά σημείο δεν θα δοθεί σ’ αυτή, παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτη. 40Όπως δηλαδή ο Ιωνάς ο προφήτης ήταν στην κοιλιά του κήτους τρεις ημέρες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στην κοιλιά της γης τρεις ημέρες».


ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟΥ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ
41«Άνθρωποι της Νινευή θα αναστηθούν κατά την κρίση μαζί μ’ αυτή τη γενεά και θα την καταδικάσουν, διότι μετανόησαν εξαιτίας του κηρύγματος του Ιωνά, και ιδού εδώ είναι ανώτερο από τον Ιωνά. 42Βασίλισσα του Νότου θ’ αναστηθεί κατά την κρίση μαζί μ’ αυτή την γενεά και θα την καταδικάσει, διότι ήλθε από τα πέρατα της γης για ν’ ακούσει τη Σοφία του Σολομώντος, και ιδού εδώ είναι ανώτερο από το Σολομώντα».


ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ
43«Όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από άνυδρους τόπους και ζητεί ανάπαυση, αλλά δεν βρίσκει. 44Τότε λέγει: “Θα επιστρέψω στο σπίτι μου, απ’ όπου βγήκα”. Και όταν έλθει, το βρίσκει ήσυχο και σαρωμένο και ευπρεπισμένο. 45Τότε πηγαίνει και παραλαμβάνει μαζί του άλλα επτά πνεύματα, πονηρότερά του, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί, και έτσι η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται χειρότερη από την πρώτη. Έτσι θα συμβεί και σ’ αυτή τη γενεά την πονηρή».


Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΙΚΗΣ
46Ενώ αυτός μιλούσε ακόμη στα πλήθη, ιδού η μητέρα και οι αδερφοί του παρουσιάσθηκαν έξω και ζητούσαν να του μιλήσουν. 47Του είπε δε κάποιος: «Ιδού η μητέρα σου και οι αδελφοί σου είναι έξω και ζητούν να σε ιδούν». 48Αυτός δε αποκρίθηκε σ’ αυτόν που του μίλησε: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου;». 49Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του είπε: «Ιδού η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. 50Ναι, όποιος θα κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του ουράνιου, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα μου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια