ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

"Αιρετικοί οι Παπικοί, οι ετερόδοξοι, οι Ιεχωβάδες, οι Μασόνοι, οι πνευματιστές"

"Δεν μισούμε τους αιρετικούς, τους αγαπούμε και κλαίμε για την απώλειά τους. Όμως, αν δεν επιστρέψουν με μετάνοια, δεν μπορούμε να τους δεχώμαστε στην ορθόδοξο μάνδρα.".στην εγκύκλιό του για την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας Κοσμάς.


(Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς)

Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς τον ευσεβή κλήρον και λαόν
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Χαρμόσυνα κτύπησαν σήμερα οι καμπάνες και τα σήμαντρα των Ιερών Ναών και των αγιασμένων μοναστηριών μας. Κτύπησαν και μετέδωσαν θριαμβευτικά το πανηγυρικό μήνυμα της νίκης και του θριάμβου της Ορθοδοξίας μας.

Πανηγυρίζουμε σήμερα όλοι οι όπου γης Ορθόδοξοι χριστιανοί την αναστήλωσι των ιερών εικόνων και συγχρόνως φέρουμε ενώπιόν μας τους αγώνες και τις θυσίες, όλων εκείνων των ηρωικών προμάχων και αγίων πατέρων της Εκκλησίας μας, χάριν της αμωμήτου πίστεως.
Χαίρουμε και δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό μας.

Χαίρουμε χαρά μεγάλη διότι μας χάρισε ο Κύριος την αληθή πίστι και μας ανέδειξε με το άγιο μυστήριο του βαπτίσματος μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.


Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μεγάλος πολιούχος και προστάτης μας, βεβαιώνει και δικαιολογεί τη χαρά μας: «Εγώ, λέει, διάβασα και περί ιερέων και ασεβών, αιρετικών και αθέων. Τα βάθη της σοφίας ηρεύνησα, όλαι αι πίστεις είναι ψεύτικες∙ τούτο εκατάλαβα αληθινόν, ότι μόνη η πίστις των ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία, το να πιστεύωμεν και να βαπτιζώμεθα εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τούτο σας λέγω τώρα εις το τέλος να ευφραίνεσθε όπου είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί».

Η μητέρα μας Ορθόδοξος Εκκλησία, «ην ο Χριστός εκτήσατο τω τιμίω Αυτού αίματι», είναι η ιερά κιβωτός μέσα στην οποία διαφυλάσσεται ο θησαυρός της αμωμήτου πίστεως με τη χάρι του Θεού και τους αιματηρούς αγώνες των αγίων και θεοφόρων πατέρων. Κρατεί και διαφυλάσσει η Εκκλησία μας την θεία αλήθεια όπως την εδίδαξε ο Κύριος, όπως την εκήρυξαν οι άγιοι Απόστολοι, όπως την εδογμάτισαν και την κατωχύρωσαν οι άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι και οι πνευματοφόροι άγιοι Πατέρες.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν είναι μόνο η αληθής Εκκλησία, αλλά η μόνη Εκκλησία, διότι κατέχει το πλήρωμα της Αληθείας και της χάριτος. Σε αυτή τη μόνη και μία Εκκλησία μπορεί να υπάρχη ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ίδρυσε μόνο μία Εκκλησία.

Έτσι, ο συνειδητός χριστιανός μπορεί να ζη με ασφάλεια, με βεβαιότητα για τη σωτηρία του και χαρά μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία και να επαναλαμβάνει με τα λόγια και τη ζωή του τα όσα λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Η πίστις μου είναι αυτή την οποία ήκουσα από τα θεία λόγια τα οποία εδιδάχθην παρά των αγίων πατέρων….χωρίς να συμμορφούμαι προς τις διάφορες περιστάσεις και τους διαφόρους καιρούς. Την πίστι αυτή δεν θα πάψω να τη διδάσκω. Μαζί της εγεννήθηκα και με αυτήν απέρχομαι της παρούσης ζωής».

Δοξάζουμε τον Κύριο και χαιρώμαστε σήμερα και διότι δεν είμαστε αιρετικοί.
Αιρετικοί είναι οι άνθρωποι της πλάνης και της κακοδοξίας, εκείνοι οι οποίοι θολωμένοι από τον άκρατο εγωισμό τους διαστρέφουν τον καθαρό ευαγγελικό λόγο, επιλέγουν το ψεύδος και κηρύσσουν την αίρεσι.

Αιρετικοί είναι πρωτίστως οι αυτοκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά ή Χιλιασταί, ή μάλλον όχι απλώς αιρετικοί, αλλά αρνούμενοι κάθε αλήθεια. Επομένως είναι εχθροί του Χριστού, της Εκκλησίας και της σωτηρίας μας.

Αιρετικοί είναι και οι αποκρυφισταί, οι Μασσώνοι , οι Πνευματισταί.

Αιρετικοί είναι και οι λεγόμενοι ετερόδοξοι. Αφού έχουν και πιστεύουν ετέρα δόξα, διαφορετική από την ορθόδοξο διδασκαλία και γνώμη, έχουν περιπέση σε πλάνη και διαστροφή της αγιογραφικής αληθείας και της αμωμήτου πίστεως. Έτσι, οι κατακερματισμένοι Προτεστάντες, Αγγλικανοί, Λουθηρανοί, Ευαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, οι οποίοι κατεπάτησαν των αγίων Αποστόλων τα δόγματα και όλη την ιερά παράδοση, είναι αιρετικοί.

Αιρετικοί είναι και οι πολυδιαφημιζόμενοι Παπικοί, οι οποίοι από ασυγκράτητο εγωισμό, αχαλίνωτη φιλοπρωτία και αντίθεο κοσμικότητα, ζητούν πρωτεία, κοσμικά αξιώματα, αποσπάθηκαν από την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και παραποίησαν ιερές παραδόσεις και ευαγγελικές αλήθειες.

Γι’ αυτούς τους αιρετικούς ο Αγ. Κοσμάς προτρέπει: «Να κλαίετε διά τους ασεβείς και αιρετικούς, όπου περιπατούν εις το σκότος».

Σήμερα, εορτή της μητέρας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας ας μη μείνουμε μόνο στη χαρά της εορτής της. Ας προχωρήσουμε στην συναίσθησι της ευθύνης μας.

Ο πλανών την οικουμένην όλην, διάβολος, και οι πιστοί υπηρέται και δορυφόροι του, οι αιρετικοί, εργάζονται ως «λύκοι βαρείς» (Πραξ. κ΄ 29) για να συλήσουν, να προσβάλουν, να μολύνουν, να νοθεύσουν, να αφανίσουν την πατροπαράδοτη κληρονομιά μας, τον πανάγιο πνευματικό πλούτο μας, την δόξα, τον στέφανό μας, την αιώνια παρακαταθήκη μας. το καύχημά μας, την ορθόδοξο πίστι μας, την νύμφη του Χριστού μας, Ορθόδοξο Εκκλησία.

Δεν μισούμε τους αιρετικούς, τους αγαπούμε και κλαίμε για την απώλειά τους. Όμως, αν δεν επιστρέψουν με μετάνοια, αν δεν αποκηρύξουν την αιρεσί τους , δεν μπορούμε να τους δεχώμαστε στην ορθόδοξο μάνδρα.

Καί εμείς ας καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας. Βέβαια η Εκκλησία δεν φοβάται την μανία των εχθρών. «Πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Μτθ. ζ΄, 25), «τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν» (Μτθ. ζ΄, 25).

Εμείς οι χριστιανοί κινδυνεύουμε από την αλλοίωσι της πίστεως.
Γι’ αυτό ας καλλιεργήσουμε αφ’ ενός μεν τον εαυτό μας με την ειλικρινή μετάνοια, την ταπείνωσι, την υπακοή στο ιερό Ευαγγέλιο, την φλογερή αγάπη στο Χριστό μας. Αφ’ ετέρου ας βιάσουμε τον εαυτό μας, για να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι στην Ορθοδοξία μας, υπερασπισταί και ομολογηταί της αμωμήτου πίστεώς μας και για να ζούμε τη συνειδητή, την αγιάζουσα και σώζουσα λατρευτική και μυστηριακή ζωή της.

Έτσι, θα λάμπει η μητέρα μας Εκκλησία. Εμείς θα ζούμε την αλήθεια και η ζωή μας θα αγιάζεται για να φθάσουμε άξιοι στην εν ουρανοίς του Χριστού μας Εκκλησία.
Το εύχομαι ολοψύχως.

Μετά πατρικών ευχών,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 

-------------------------------------------------------------
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια