ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Γέροντας Παΐσιος: "Τί εἶναι τά πάθη"

Γέροντα, ὅταν ὁ Προφήτης Δαβίδ ἔλεγε: «Πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με», τί ζητοῦσε;
- Ὁ Δαβίδ ζητοῦσε ἀπό τόν Θεό νά τοῦ δώση διοικητικό χάρισμα, ἐπειδή ἔχει νά κυβερνήσῃ ἀνθρώπους. Ἀλλά καί ὁ κάθε ἄνθρωπος χρειάζεται «πνεῦμα ἡγεμονικό», γιατί ἔχει νά κυβερνήσῃ τόν ἑαυτό του,γιά νά μήν τόν κάνουν κουμάντο τά πάθη του.

- Γέροντα, τί εἶναι τά πάθη;
- Ἐγώ τά πάθη τά βλέπω σάν δυνάμεις τῆς ψυχῆς. Ὁ Θεός δέν δίνει ἐλαττώματα ἀλλά δυνάμεις. Ὅταν ὅμως δέν ἀξιοποιοῦμε αὐτές τίς δυνάμεις γιά τό καλό, ἔρχεται τό ταγκαλάκι, τίς ἐκμεταλλεύεται καί γίνονται πάθη, καί ὕστερα γκρινιάζουμε καί τά βάζουμε μέ τόν Θεό. Ἐνῶ, ἄν τίς ἀξιοποιήσουμε στρέφοντάς τες ἐναντίον τοῦ κακοῦ, μᾶς βοηθοῦν στόν πνευματικό ἀγώνα. Ὁ θυμός λ.χ. δείχνει ὅτι ἡ ψυχή ἔχει ἀνδρισμό, ὁ ὁποῖος βοηθάει στήν πνευματική ζωή. Κάποιος πού δέν εἶναι θυμώδης καί δέν ἔχει ἀνδρισμό δέν μπορεῖ νά βάλῃ εὔκολα τόν ἑαυτό του στήν θέση του. Ὁ θυμώδης ἄνθρωπος,ἄν ἀξιοποιήσῃ στήν πνευματική ζωή τή δύναμη πού ἔχει, εἶναι σάν ἕνα γερό αὐτοκίνητο πού πιάνει τήν εὐθεῖα καί κανείς δέν τό φθάνει. Ἄν ὅμως δέν τήν ἀξιοποιήση καί ἀφήνη ἀνεξέλεγκτο τόν ἑαυτό του, μοιάζει μέ αὐτοκίνητο πού τρέχει μέ ὑπερβολική ταχύτητα σέ ἀνώμαλο δρόμο καί κάθε τόσο ἐκτροχιάζεται.

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά γνωρίσῃ τίς δυνάμεις πού ἔχει καί νά τίς στρέψῃ στό καλό. Ἔτσι θά φθάσῃ, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σέ καλή πνευματική κατάσταση. Τόν ἐγωισμό λ.χ. νά τόν στρέψῃ ἐναντίον τοῦ διαβόλου καί νά μήν τό βάζῃ κάτω, ὅταν πάῃ καί τόν πειράζη. Τήν τάση γιά φλυαρία νά τήν ἀγιάσῃ καλλιεργώντας τήν εὐχή. Δέν εἶναι καλύτερα νά μιλάῃ μέ τόν Χριστό καί νά ἀγιάζεται παρά νά φλυαρή καί νά ἀμαρτάνη; Ἀνάλογα δηλαδή μέ τό πώς θά χρησιμοποιήση ὁ ἄνθρωπος τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, μπορεῖ νά γίνῃ καλός ἤ κακός.

----------------------------------
πηγή: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου "Λόγοι", τόμ. E΄ - Πάθη καί Άρετές, εκδ. Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσ/νίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Στηρίξτε......

  • Η σαλάτα του Νεοέλληνα - Δεν θέλω να μπω στο γαϊτανάκι του πολέμου που (για ακόμα μια φορά σε αυτή τη χώρα) έχει ξεσπάσει σχετικά με την επικείμενη συμφωνία των Πρεσπών, μα δεν μπο...
    Πριν από 5 χρόνια