Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

"Μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο"Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης Διονύσιος Ψαριανός: "Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος"

π. Γεώργιος Φλορόφσκυ: "Ο Βίος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου"

Στυλιανός Παπαδόπουλος: "Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος" (Περιεχόμενα)

"Λόγος Θ΄ - Απολογητικός εις τον εαυτού πατέρα Γρηγόριον, συμπαρόντως αυτώ Βασιλείου, ηνίκα επίσκοπος εχειροτονήθη"

"Λόγος Ι΄ - Εις εαυτόν και εις τον πατέρα και Βασίλειον τον Μέγαν, μετά την επάνοδον εκ φυγής"

"Λόγος Κ΄ - Περί δόγματος και καταστάσεως επισκόπων"

"Λόγος ΚΣΤ΄ - Εις εαυτόν εις τον λαόν και εις τους ποιμένας"

"Λόγος ΚΖ΄ - Προς Ευνομιανούς προδιάλεξις" (Θεολογικός πρώτος)

"Λόγος ΜΔ΄ - Εις την Καινήν Κυριακήν"

"Λόγος ΜΕ΄ - Εις το Πάσχα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στηρίξτε......